Tips För Att Upprätthålla Hög Vattenkvalitet I Akvariet

Innehållsförteckning:

Video: Tips För Att Upprätthålla Hög Vattenkvalitet I Akvariet

Video: AQUARIUM ALGAE GUIDE - HOW TO FIX ALGAE ISSUES AND WHAT CAUSES ALGAE BLOOM 2022, November
Tips För Att Upprätthålla Hög Vattenkvalitet I Akvariet
Tips För Att Upprätthålla Hög Vattenkvalitet I Akvariet
Anonim

Det viktigaste du behöver göra för att hålla fisken i ditt akvarium glad och frisk är att hålla vattenkvaliteten hög i den. Vattenkvaliteten inkluderar inte bara renhet - det är också relaterat till tankens temperatur, pH, hårdhet och luftning. Enkelt uttryckt, kvaliteten på vattnet i akvariet den mäts av hur väl den tillgodoser behoven hos den fisk som lever i den.

Betydelsen av akvariumvattentester

Hur kan du ta reda på kvaliteten på vattnet i tanken, såvida du inte testar det? Om du tittar på en akvarium fullt av rent vatten, skulle du tro att du har gjort ditt jobb och allt är perfekt. Vad som inte är osynligt för ögat är dock giftiga ammoniaknivåer, lågt pH eller farligt höga temperaturer.

Det bästa sättet att övervaka förhållandena i akvariet är att genomföra veckotester av vattnet i det. Akvarium vattentest kan användas för att testa pH-nivåer, vattenhårdhet, salthalt, även ammoniak och nitratnivåer. Dessa tester kan inte mäta temperaturen, men detta test kan göras med en lämplig termometer.

Det är inte bara bra att testa vattnet varje vecka, men det är också tillrådligt att registrera och behålla resultaten för varje test. På detta sätt kommer du att kunna ta reda på vad de "normala" värdena är och använda jämförelsedata. Efter att ha testat vattnet flera veckor i rad kommer du att kunna fastställa en baslinje för dess kvalitet.

På det sättet, om du märker onormala resultat någon gång i framtiden, vet du att något är fel och du kommer att kunna vidta åtgärder snabbt. Ju tidigare du märker ett potentiellt vattenproblem, desto mer sannolikt är det att du löser det innan det påverkar fisken i ditt akvarium negativt.

Underhålla rent vatten i akvariet

Förutom testerna är det trevligt och ja du byter vatten vid vissa intervaller. Att byta vatten innebär att ta bort en del av vattnet från tanken och ersätta det med en ny, ren vätska. Medan din fisk äter mat och utsöndrar avfall, hjälper de fördelaktiga bakterierna i akvariet att bryta ner detta avfall i en process som släpper ut ammoniak.

upprätthålla kvaliteten på vattnet i akvariet
upprätthålla kvaliteten på vattnet i akvariet

Andra bakterier omvandlar sedan denna ammoniak till nitrit och sedan till nitrat. Det enda sättet att ta bort nitrat från tanken är att byta ut lite av vattnet.

Vattnet bör bytas varje vecka och bör bestå av cirka 15-20% av akvariets totala volym. Det rekommenderas att använda en speciell akvariumpump med vakuum för att pumpa vatten för att avlägsna det ackumulerade avfallet från akvariumsubstratet.

En annan viktig komponent för ditt akvarium är filtreringssystemet. Att installera ett högkvalitativt filter i akvariet är det bästa sättet att ta bort fasta avfallspartiklar från vattnet, samt att ta bort upplöst avfall och skadliga toxiner. Det finns många olika filter att gilla.

För bästa resultat är det bra att välja en som erbjuder mekanisk, kemisk och biologisk filtrering. En annan sak som skulle kunna förbättra vattenkvaliteten är tillsatsen av levande växter - de omvandlar koldioxiden som din fisk producerar som en biprodukt från andningen till syre.

Olika arter av akvariefiskar har olika behov när det gäller vattenkemi, men oavsett art behöver de alla vatten av hög kvalitet för att leva bra. Lyckligtvis är det relativt enkelt att bibehålla denna höga kvalitet så länge du utför ovannämnda rutinvård i tid.

Populär efter ämne

Populära inlägg